เย็ดเหี้ย.. ควยท่านี้เรียกว่าทรงพลังควยใหญ่ลำแข็งแรง ไครโดนลำนี้รับรองว่ามีเสร็จกันสาม-สี่รอบโป๊ไทย

เย็ดเหี้ย.. ควยท่านี้เรียกว่าทรงพลังควยใหญ่ลำแข็งแรง ไครโดนลำนี้รับรองว่ามีเสร็จกันสาม-สี่รอบโป๊ไทย